Kriterier

När du handlar Fairtrade-märkta produkter medverkar du till att


- odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor,  en inkomst som ger möjlighet till en bättre levnadsstandard och ökad ekonomisk trygghet.


- Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.


- barnarbete och diskriminering motverkas.

En förbättrad familjeekonomi gör att barn kan gå i skolan istället för att arbeta.


- demokratiutveckling och organisationsrätten

främjas i världens utvecklingsländer, en möjlighet för odlare och anställda att få ökat inflytande och medbestämmande i sitt arbete och sin vardag och möjligheter att organisera sig fackligt.


- ökad miljöhänsyn och omställning till ekologisk produktion i världens utvecklingsländer.
Världsbutiken Amos går ett steg längre och följer de tio principerna för Fair Trade Återförsäljarna i Sverige.


Här finns ett utdrag:

Principer för världsbutiker i Sverige


Världsbutiken förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och aktioner arbeta för World Fair Trade Organization (WFTO):s principer för rättvis handel.


Världsbutikens huvudsyfte är att arbeta för rättvis handel. Rättvist handlade produkter ska därför utgöra minst 80 % av butikens omsättning och butiken ska ha ett brett sortiment av rättvist handlade produkter.


Världsbutiken strävar efter att vara en bra marknadsplats för producenter och lägger stor vikt vid butikens utseende, varornas presentation samt personalens attityder och kunskaper.


Världsbutiken informerar allmänheten om sina mål, produkternas ursprung, producenterna och

världshandeln.


Den stöder aktioner och kampanjer till stöd för en förbättrad situation för producenterna och

försöker påverka nationella och internationella

politiska beslut i en för producenterna positiv riktning.


Världsbutiken bör investera sin vinst i rörelsen

för rättvis handel.


Här finns våra tio kriterier för Fair Trade i en pdf-fil


Världsbutiken

Amos 

  


  

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera